Law Workplaces Of William H. Harding

Frequent law merupakan satu istilah bahasa Inggeris yang bermaksud “undang-undang am” atau “undang-undang semua” dan merupakan sebahagian daripada undang-undang ramai negara, terutama mereka yang mempunyai sejarah penjajahan empayar British keatas mereka. Ungkapan Frequent Law telah dipergunakan sejak abad XIII untuk …